Completează rapoarte on-line

Categorie

Selectează un raport pentru completare

Impozit pe venit

DAJ17 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în justiţie

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

IVAO - Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

IVAO15 - Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

NER16 - Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

NERRAP08 - Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

ONG17 -  Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Contribuţii obligatorii în fondul viei şi vinului

CFV - Darea de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în fondul viei și vinului

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Dările de seamă fiscale aferente impozitelor şi taxelor indirecte

ACZ09 - Declaratia privind accizele

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TBDSA15 - Declarația privind suma accizelor calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TDSA14 - Declarația privind suma accizelor calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TVAFACT - Anexa la Declaratia privind TVA

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Dările de seamă fiscale aferente impozitului pe venit

CNOTAR - Calculul impozitului pe venit al notarului privat

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

CNOTAR14 - Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

CNOTAREX15 - Calculul impozitului pe venitul persoanei ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

IAL09 - Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

IALS14 - Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

IAS09 - Notă de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul, şi privind impozitul pe venit

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

INR09 - Notă de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

INR14 - Notă de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

IPC18 - Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

IRV09 - Dare de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

IRV14 - Dare de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

UNIF07 - Declarație (dare de seamă fiscală unificată)

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

UNIF14 - Dare de seamă fiscală unificată (Declaraţie)

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

VEN08 - Declaratia cu privire la impozitul pe venit

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

VEN12 - Declaratia cu privire la impozitul pe venit

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Defalcari din profitul net al intreprinderilor de stat

DIS08 - Darea de seama privind calculul defalcarii din profitul net al intreprinderilor de stat

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

DISM-12 - Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

DISM16 - Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipal

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Dividendele în funcţie de rezultatele activităţii societăţilor pe acţiuni

DPP08 - Darea de seama privind dividendele calculate in functie de rezultatele activitatii societatii pe actiuni in anul de gestiune

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

DPP12 - Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la budget de către societăţile pe acţiuni

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

DPP16 - Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe Acţiuni

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Impozitele pe proprietate

BIJ1 - Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

BIJ10 - Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

BIJ13 - Calculul impozitului pe bunurile imobiliare  

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

BIJ15 - Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

BIJ17 - Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

BIPF1 - Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliarecalculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

FUNJ10 - Calculul impozitului funciar

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

FUNJ13 - Calculul impozitului funciar

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Plăți pentru poluarea mediului

EMPOLDEP17 - Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări şi depozitarea deşeurilor

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

POLMED17 - Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Primele de asigurări obligatorii de asistenţă medical

MED08 - Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Taxă pentru servicii de telefonie mobillă şi plata obligatorie la vînzarea valutei străine

PSV - Privind plata suplimentara obligatorie la vinzarea valutei straine prin intermediul caselor de schimb valutar

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TTM - Privind taxa pentru serviciile de telefonie mobile

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Taxele Locale

TAL10 - Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TAS06 - Darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TAT07 - Darea de seamă pe taxa pentru amenajare a teritoriului

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TATGT06 - Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului percepută de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TAUCS06 - Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TB06 - Darea de seamă pe taxa balneară

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TC06 - Darea de seamă pe taxa pentru cazare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TDP12 - Darea de seamă pe taxa pentru dispozitivele publicitare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TL13 - Darea de seamă pe taxe locale

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TLAPL13 - Darea de seamă pe taxe locale

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TLL06 - Darea de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TP06 - Darea de seamă pe taxa de piaţă 

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TP12 - Darea de seamă pe taxa de piaţă

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TPA09 - Darea deseama pe taxa pentru parcare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TPC06 - Darea deseamă pe taxa de la posesorii de cîini

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TPP08 - Darea de seama pe taxa de amplasare a publicitatii 

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TPP12 - Darea de seamă pentru taxa de plasare a publicităţii

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TPUT12 - Darea de seamă pentru taxa de la posesorii unităţilor de transport

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TTC06 - Darea de seamă pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TUS12 - Darea de seamă pe taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Taxele pentru resursele naturale

TA08 - Darea de seamă la taxa pentru apă

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TEG06 - Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TCPA06 - Darea de seamă la taxa pentru exploatare a construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TL06 - Darea de seamă a taxei pentru lemnul eliberat pe picior

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TMU06 - Darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TPG06 - Darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TRN15 - Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TRV - Darea de seamă privind calcularea taxei pentru viticulturii

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TSPC06 - Darea de seamă la taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Taxele rutiere

ATRI07 - Darea de seama privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizatiilor pentru transporturi rutiere international

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

IATRI15 - Informaţia privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus)

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

ITFZD15 - Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TAOR07 - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TAORM07 - Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TAP07 - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TAPM07 - Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TCM07 - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TCMM07 - Informaţia privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TDL07 - Darea de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TDL13 - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masa totală, sarcina masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TDLM07 - Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TDLM13 - Informația privind sumele calculate și achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masa totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TDLMS09 - Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TFD10 - Darea de seamă pe taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TFD13 - Darea de seamă pe taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TFZD15 - Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

TGN07 - Darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizarii în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

IZDP20 - Informații privind subiecții impunerii, ale căror obiective de publicitate exterioară și obiective de prestare a serviciilor rutiere, sunt amplasate în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

ICM20 - Informația privind subiecții impunerii și sumele către plată la taxa pentru folosirea drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimentrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj 

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Impozitul pe venit

CET08 - Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

Instructiunea de completare Descarca formularul

CERERE - privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezident a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător

Instructiunea de completare Descarca formularul
Impozit unic

IU17 -  Declarația cu privire la impozitul unic

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD