Completează rapoarte on-line

Categorie

Selectează un raport pentru completare

Formulare către CNAM

Formular - Informaţia privind iniţierea raporturilor de muncă

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

Formular - Lista de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate de Guvern

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Dările de seamă fiscale aferente impozitului pe venit

IPC18 - Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD