Lista Autorităților publice
de raportare

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat este axată pe prestarea serviciilor publice administrative contribuabililor în scopul supravegherii, controlului în domeniul fiscal și constatării infracțiunilor. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat tinde să obțină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le servicii calitative, soluții optime și competente ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaționale, concomitent cu corelarea și armonizarea legislației fiscale a Republicii Moldova la standardele internaționale de administrare fiscală.

Biroul Naţional de Statistică are misiunea de a elabora politicile în domeniul statisticii şi asigură autorităţile publice centrale şi locale, mediul de afaceri, cercetarea ştiinţifică, mediul academic universitar, mass-media, publicul în sens larg, şi alte categorii de utilizatori, inclusiv organizaţiile şi organismele internaţionale după caz, cu date şi informaţii statistice de calitate şi la timp, cu privire la situaţia socială şi economică a ţării.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o organizaţie de stat autonomă de nivel naţional, care dispune de personalitate juridică şi desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.950 din 7 septembrie 2001 în scopul implementării Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

Casa Naţională de Asigurări Sociale este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. CNAS a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 08.07.1999 și reprezintă organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.