Ce este semnătura electronică și
cum pot obține semnătura electronică?

În conformitate cu Legea Nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică, care sînt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare.

Semnătura electronică oferă persoanei un instrument de confirmare a faptului că documentul digital (în cazul Ghișeului unic de raportare reprezintă raportul) este creat de către persoana care l-a semnat, iar conținutul documentului digital nu a fost modificat de la data emiterii acestuia.

Semnătura electronică poate fi obținută la unul dintre furnizorii:

  • Î.S. „Fiscservinform”
  • Î.S. „Centru de telecomunicații speciale”
  • S.A. „Orange”
  • S.A. Moldcell
  • Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”