Completează rapoarte on-line

Categorie

Selectează un raport pentru completare

Piaţa forţei de muncă

FORPRO - Formarea profesională a salariaților

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

LM - Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

MUNCA3 - Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

MUNCA2 - Repartizarea efectivului de salariati conform marimii

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Situații financiare

RSF2 - Situațiile financiare ale organizației

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Transport

65-AUTO - Transportul cu mijloacele de transport auto

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

1 TR (AUTO) - Transportul rutier şi lungimea drumurilor auto de exploatare administrative

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

1-AUTO - Prestaţii de transport rutier

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Turism

1-TURISM - Activitatea turistica a agentilor de turism si turoperatorilor

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

1-B-SC - Cazarea turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

1-A-SC - Capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Antreprenoriat

ASA - Ancheta Structurală Anuală în întreprinderi

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Finanțe

5-CON - Consumurile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

5-CI - Consumurile şi cheltuielile întreprinderii

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Investiţii, construcţii şi fondul locativ

2-INV ANUAL - Cu privire la investiţii

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

1-CC - Activitatea de constructii realizata in antrepriza

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

CONSTS - Indicatorii pe termen scurt în construcţii

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

1-INVEST - Investiţiile străine, alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei 

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Industrie şi energetică

PRODMOLD-A - Cercetare statistică anuală a produselor industriale

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD

INDTS - Indicatorii pe termen scurt în industrie

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Comerţ interior de bunuri

SERVTS - Indicatorii pe termen scurt în comerţ şi servicii

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD
Comunicaţii şi tehnologii informaţionale

1-INF - Situatia privind informatizarea si inzestrarea cu tehnica de calcul la sfirsitul anului

Instructiunea de completare Descarca formularul Descarca XSD